Varmt välkomna till oss!

Gussiwood AB är ett familjeföretag beläget i norra Skåne.
Verksamheten bildades 1960 och har sedan oavbrutet servat kunder med sågade och hyvlade trävaror.
Företaget drivs nu i tredje generation med Kristian Svensson som VD.

Gussiwood AB exporterar största delen av sin produktion till England och Danmark
men även den inhemska marknaden är viktig för oss.

Sedan år 2006 har Gussiwood AB´s inriktning förflyttats från att vara ett traditionellt sågverk
till att bli södra Sveriges största producent av rundsvarvade stolpar.

Vi är även en betydande exportör av ved i olika förpackningar till flertal länder i Europa.

Gussiwood AB är PEFC-certifierad sedan januari 2007. Detta innebär att vi så långt som möjligt ska förvissa oss om att råvaran kommer ifrån lagliga avverkningar samt att vår verksamhet ska bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella påverkan på miljön minskar. Råvaran ska till största möjliga andel komma ifrån ett miljöanpassat certifierat skogsbruk.

 

Nu finns vi på Facebook

 

JUST NU! Erbjudande till er som behöver Hinderbommar!

Klicka här för att läsa mer!

 

   

Gussiwood AB | Adress: Hästhult 5286, 280 22 Vittsjö | Telefon: 0451-280 40  | Epost: info@gussiwood.eu