Miljöpolicy

Gussiwood AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs p?ett s?skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa SV. PEFC´s krav och intentioner, och s?långt som möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar samt nyckelbiotoper.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras p?ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan p?miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk.
Gussiwood AB skall verka för att denna volym ökar.

Personalen skall utbildas och informeras s?den kan uppfylla ovanstående krav.

 

Gussiwood AB | Adress: Hästhult 5286, 280 22 Vittsj?/span> | Telefon: 0451-280 40  | Epost: info@gussiwood.eu

If the electronic form, fake omega then it is probably watch no electricity, try changing the battery to see if it is fake omega just for a still a problem, then it is possible to spend your rolex replica sale watch, it is recommended to repair watches, places to see, is not watch hublot replica sale flooded. If this is the case of some large quartz second hand is not to go, generally panerai replica three eye timing pointer watch second replica watches hand is not usually long gone, panerai replica uk and only the timing was gone, three small dish has been a small-time to go is the hublot replica uk second hand, which is saving design, most of the chronograph are like this, see the specific cartier replica uk instructions.